Zgłoszenie

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z OC?

Zadzwoń na numer +48 881 557 881


OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ SZKODY Z POLISY OC

Przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu poszkodowanego i dane pojazdu sprawcy wraz z ubezpieczeniem oc. Miejsce, datę, godzinę i opis zdarzenia. W Twoim imieniu przekażemy zgłoszenie do procesu likwidacji szkody w towarzystwie sprawcy.


CZTERY ETAPY LIKWIDACJI SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

1.  Natychmiast w miejscu zdarzenia zadbaj o odszkodowanie
Stłuczka lub wypadek to zawsze stresująca sytuacja. W pierwszej kolejności, pod warunkiem oczywiście, że nie odniosłeś poważniejszych obrażeń i nie potrzebujesz pomocy lekarskiej, koniecznie zadbaj o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tak aby nie narażać innych uczestników ruchu. Aby najlepiej zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń z zakładu ubezpieczeń obowiązkowo spisz notatkę ze zdarzenia jeszcze na miejscu szkody.
Warto zawsze mieć w samochodzie czysty druk takiej notatki, w ten sposób nie zapomnisz o ustaleniu najistotniejszych kwestii, o co nietrudno w stresującej sytuacji. Jeśli jesteś poszkodowanym nie zapomnij ustalić zakładu ubezpieczeń i numeru polisy sprawcy, to pozwoli zgłosić szkodę bezpośrednio do właściwego ubezpieczyciela.

Najistotniejsze informacje, które obowiązkowo powinny znaleźć się w notatce to:

  • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów, dane wynikające z prawa jazdy lub dowodu osobistego – nr dokumentu, data wydania),
  • dane polisy sprawcy – nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy, okres jej ważności (koniecznie zwróć uwagę, czy w dniu szkody umowa jest ważna),
  • dane kontaktowe ewentualnych świadków,
  • opis zdarzenia, opis uszkodzeń, oświadczenie sprawcy co do odpowiedzialności za kolizję,
  • podpisy.

Jeśli wina nie jest jednoznaczna lub ewidentny sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, konieczne może okazać się wezwanie na miejsce policji, która rozstrzygnie spór. Innym problemem może być brak posiadania przez sprawcę ważnego ubezpieczenia w zakresie OC. Pamiętaj, że fakt ten możesz sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://zapytania.oi.ufg.pl. Potrzebny do tego będzie numer VIN lub nr rejestracyjny pojazdu sprawcy. Jeśli sprawca wypadku istotnie nie posiada ważnej polisy, koniecznie spisz na miejscu zdarzenia osobne oświadczenie o braku takiego dokumentu.

2.  Zgłoszenie szkody
Zgłoszenia szkody możesz dokonać na kilka sposobów. Oczywiście najwygodniej jest to zrobić telefonicznie. Zarejestrowana w zakładzie ubezpieczeń szkoda otrzymuje indywidualny numer, którym będziesz się posługiwał przy każdym kontakcie z ubezpieczycielem. Ważne, abyś ten numer miał zawsze pod ręką, kiedy będziesz chciał ustalić na jakim etapie znajduje się likwidacja.
Szkoda powinna zostać zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę. W sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia, a Ty nie posiadasz AC, szkoda może zostać zgłoszona w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Wybrane w ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia i będzie prowadziło likwidację szkody. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale wszelka dokumentacji i kontakt będą możliwe za pośrednictwem ubezpieczyciela, w którym dokonaliśmy zgłoszenia roszczenia.
Rewolucją w tym zakresie jest wprowadzenie na początku kwietnia br. usługi bezpośredniej likwidacji szkód. Usługa polega na tym, że likwidacja szkody zostaje przejęta przez ubezpieczyciela poszkodowanego, który wycenia szkodę, organizuje naprawę lub pokrywa jej koszty, a następnie dochodzi zwrotu wypłaconej kwoty bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym polisę wykupił sprawca.

3.  Uzupełnij dokumentację
Od momentu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli w tym terminie nie uda się ustalić wszystkich okoliczności zdarzenia, a w szczególności odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, wypłaca się je w terminie 14 dni od dnia, w którym ustalenie tych okoliczności było możliwe. Oczywiście w interesie ubezpieczonego jest jak najszybsze uzyskanie należnego odszkodowania. Dlatego wraz ze zgłoszeniem szkody warto przekazać do zakładu ubezpieczeń pełną dokumentację z nią związaną wraz z numerem konta, na które należne odszkodowanie powinno zostać wpłacone.
Jeśli nie mamy pewności, czy przekazane dokumenty są kompletne – zapytajmy. Coraz częściej mamy również możliwość śledzenia poszczególnych etapów likwidacji szkody za pośrednictwem udostępnionego przez ubezpieczyciela narzędzia internetowego. Warto również w ten sposób nadzorować proces likwidacji, w razie potrzeby będziemy mogli zareagować i uzupełnić ewentualne braki, co z pewnością usprawni procedurę likwidacyjną.

4.  Sprawdź wysokość odszkodowania
Odszkodowanie z polisy OC powinno pokryć wszelkie koszty, które ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Obejmuje to zatem nie tylko koszt naprawy pojazdu, lecz również ewentualne koszty związane z holowaniem uszkodzonego auta, jego parkowaniem czy wynajmem pojazdu zastępczego. Na podstawie faktur za wykonane usługi mamy prawo otrzymać zwrot poniesionych kwot.
Nie zapominaj, że w procesie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń nie jest Twoim wrogiem. Otwarta i jasna komunikacja z likwidatorem, znajomość OWU i swoich praw pozwolą Ci na skuteczniejsze i szybsze przebrnięcie przez proces likwidacyjny, który jest podobny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. 


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji